ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ

Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство»

Опубліковано: 15.09.2017 р., 10:00 | Автор: glavred

ISSN: 0372-5847

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Виноградарство і виноробство» є періодичним фаховим науково-теоретичним виданням, де висвітлюються інноваційні, організаційні та методологічні аспекти сучасної науки про виноград і вино; визначаються теоретичні основи та практичні рекомендації наукового забезпечення селекції та сортовивчення, результати вивчення нових перспективних сортів винограду, їх адаптації до несприятливих умов навколишнього середовища з метою підвищення урожайності і покращення якості виноградно-виноробної продукції; представлені сучасні ресурсоощадні технології ґрунтообробітку виноградників.

Рік заснування: 1964

Еволюція у найменуванні збірника:

  • ISSN: 0372-6304 «Виноградарство» (1964-1969 рр.) – оригінал видавався лише російською мовою.
  • ISSN: 0135-2350 «Виноградарство и виноделие» (1969-1995 рр.) – оригінал видавався лише російською мовою.
  • ISSN: 0372-5847 «Виноградарство і виноробство» (з 1995 р.) – оригінал видається українською i російською мовами.

Засновником Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство» є Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України.

У збірнику друкуються наукові статті, статті оглядового характеру, рецензії, інформації, а також дискусійні матеріали.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Виноградарство і виноробство» видається українською та російською мовами.

Матеріали збірника адресовано науковим працівникам, аспірантам, магістрантам та студентам сільськогосподарських ВНЗів, спеціалістам виноградарських господарств виноградарсько-виноробної галузі АПК.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 6616 від 16.03.2011 р.

Науковий збірник «Виноградарство і виноробство» включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 р. № 1714)

Галузь науки: сільськогосподарські

Періодичність: один раз на рік

Збірник друкується і поширюється через мережу Інтернет за рішенням Вченої ради Національного наукового центру «Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України.

Збірник включено до міжнародних інформаційних та наукометричних баз:

Google Scholar (США).  Scholar_logo