Редакційна політика
Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Виноградарство і виноробство»

Місія Міжвідомчого тематичного наукового збірнику

Місія Міжвідомчого тематичного наукового збірнику «Виноградарство і виноробство», що є фаховим та рецензованим періодичним науково-теоретичним виданням, де висвітлюються інноваційні, організаційні та методологічні аспекти сучасної науки про виноград і вино, полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх наукових досліджень та їх вільного поширення серед науковців як України, так і за її межами.

Підтримка ініціативи відкритого доступу

Редакційна колегія збірника підтримує Будапештську ініціативу відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative), спрямовану на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, яке сприяє прискореному розвитку науки.

Основні принципи редакційної політики

Редакційна політика Міжвідомчого тематичного наукового збірнику «Виноградарство і виноробство» базується на таких принципах:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– подвійне «сліпе» рецензування статей;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав;

– суворе дотримання графіку виходу збірника.

Редакційна колегія веде систематичну роботу з включення збірника в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази з метою входження в світовий науковий інформаційний простір, підвищення рейтингу збірника та індексів цитування його авторів.

Засудження плагіату

Редакційна колегія збірника категорично засуджує прояви плагіату в статтях, як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Редакційна колегія збірника сподівається, що її діяльність сприятиме розвитку вітчизняної і світової науки про виноград і вино.