Набір статей у 54 номер Збірника за 2017 рік

Шановні колеги! Редакційна колегія Міжвідомчого тематичного наукового збірнику «Виноградарство і виноробство» оголошує набір статей у №54 за 2017 рік, за загальною тематикою «Наукові підходи до вирішення проблем виноградарства України в умовах глобальних змін клімату та світових ринків». В цьому номері Збірника будуть друкуватись публікації результатів досліджень українських та зарубіжних учених за такими напрямами: ампелоекологія та географічні…